په خوست کې په لومړي ځل د ښځو لپاره ځانګړشوی مارکېټ پرنیستل کیږي.

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)