سیاسی بحثونه

چمتوکوونکی مولوی احسان الله حسین
چمتوکوونکی :مولوی احسان الله حسین

تودبحث

26 کب 1398
چمتوکوونکی :کبیر خان مشفق

تود بحث

07 کب 1398
چمتوکوونکی :قابل نور همکار
چمتوکوونکی :کبیر خان مشفق
چمتوکوونکی :مولوی احسان الله حسین

تود بحث

12 مرغومی 1398
چمتوکوونکی : ساحل اندیشور

تود بخث

04 مرغومی 1398
چمتوکوونکی : کبیرخان مشفیق

تود بحث

01 تله 1398
چمتوکوونکی : کبیرخان مشفیقمیلمانه: د چارو شنونکی نجیب الله الوخیل ،دخوست ولایتي شورا پخوانی غړی قدیم افغاند غرغښت راډیو تلویزیون( تود بحث) خپرونه